Contact UCTRONICS

CONTACT INFORMATION
Contact uctronics

Working Hours

(UTF+08:00) Beijing,HongKong,Singapore,Perth

8:30AM-5:30PM

(UTF+00:00) Dublin,Edinburgh,Lisbon,London

0:30AM-9:30AM

(UTF+03:00) Baghdad,Minsk,Moscow,Istanbu

3:30AM-12:30PM

(UTF-08:00) PacificTime(US&Canada)

4:30PM-1:30AM

(UTF-05:00) EasternTime(US&Canada)

7:30PM-4:30AM


Email

Order/Shipment Questions

[email protected]

Technical Questions

[email protected]

Business Questions

[email protected]

Or call us @ +86 025-84276229


Address:

4th Floor, #2 C10
ZiDongGuoJiChuangYiYuan
QiXia Dist. Nanjing City,
Jiangsu 210000
China